Historie

Historisch gezien hoort het gebied, waar het dorp De Hoeve ligt, bij de Stellingwerven.
Het Stellingwerfs (een vorm van Nedersaksisch), en niet de Friese taal, wordt hier oorspronkelijk gesproken. Net als het Fries is het Stellingwerfs een erkende taal. In Oldeberkoop is sinds 1972 De Stellingwarver Schrieversronte gevestigd. Dit is het belangrijkste instituut en documentatiecentrum voor taal, literatuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van de Stellingwerven. De Stellingwerven vormen het gebied van zuidoost Friesland waar men vanouds het Stellingwarfs spreekt. Het is geen Fries en geen Drents. Het gebied omvat de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

De rivier De Linde en de turfwinning hebben door de eeuwen heen een rol gespeeld in de geschiedenis van Zuidoost Friesland. De turfwinning – vanaf de 18e eeuw tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog – heeft aan het landschap de polderdijken en de petgaten nagelaten. De meeste petgaten zijn verland en begroeid met wilgen en elzen. In het natuurgebied gelegen achter Cranberryfarm De Hoeve zijn een aantal petgaten opnieuw uitgegraven. Veel soorten watervogels maken hier dankbaar gebruik van, wat goed te bekijken is vanuit de vlakbij gesitueerde uitkijkpost.
De Linde ontspringt bij het gehucht Tronde (Ooststellingwerf) en mondde ooit uit in de Zuiderzee. Bij Kuinre stroomde de rivier de zee in. In natte perioden trad de rivier vaak buiten zijn oevers.
Beroemd is de Lindelinie, de schansen die in 1672 zijn aangelegd langs de Linde. Dit was bedoeld om Friesland tegen de aanval door bisschop Bernhard van Galen van M√ľnster te verdedigen. Ook is het Lindedal toen onder water gezet. Uit deze periode in de geschiedenis zijn nog restanten van de schansen te vinden, onder meer de zogenoemde Bekhofschans in de buurt van Oldeberkoop.
Begin twintiger jaren van de vorige eeuw werd besloten om de rivier te kanaliseren. In het najaar 2011 zijn er opnieuw delen uitgegraven van de oorspronkelijke loop van de rivier in het kader van de herstructurering van het stroomgebied. ‘Oude kronkelingen’ en meanders zijn ‘nieuw’ aangelegd vlakbij het dorp De Hoeve, in de buurt van de Kontermansbrug en bij het haventje in de Linde. Het landschap heeft een metamorfose ondergaan. Waar eerst de schapen liepen zijn de eerste watervogels, ooievaars, zwanen en zilverreigers neergestreken.

Johan Veenstra vertelt

luchtballonnen

sluis